POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WSRP 1939 r. i LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w WARSZAWIE

W dniu 22 września 2018 r. Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., reprezentowane przez prezesa ZG, i LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, reprezentowane przez dyrektora szkoły, kierując się wolą współpracy w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz popularyzowania i utrwalania wiedzy o historii Policji Państwowej II RP, kształtowania postaw prospołecznych i patriotycznych młodzieży oraz wspierania kształcenia w klasach mundurowych o profilu policyjnym zawarły porozumienie, którego celem jest:

  1. zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań w popularyzowaniu wiedzy o historii Policji Państwowej II RP,
  2. eksponowanie patriotycznego udziału policjantów w okresie II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem walki z okupantem sowieckim i hitlerowskim oraz represji władz PRL w stosunku do Policjantów II RP oraz ich rodzin,
  3. organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i popularyzatorskim adresowanych do młodzieży i środowiska lokalnego,
  4. promowanie kształcenia w klasach mundurowych o profilu policyjnym oraz działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

 

/A.W./

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 24.09.2018