POŻEGNANIE JACKA MILERA-DYREKTORA DEPARTAMENTU DZIDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ I STRAT WOJENNYCH W MINISTERSTWIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 stycznie br. rodzina, znajomi, przedstawiciele władz państwowych, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń pożegnali Jacka Milera - dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Mszę św. odprawił bp. pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha.

Decyzją prezydenta RP Jacek Miler za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Żona zmarłego odebrała także z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego przyznany mu Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Pan Jacek Miler spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła delegacja Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

/aw/

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 04.01.2019