KOMUNIKAT - NOWY STATUT WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU

Informujemy członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., że od dnia rejestracji, czyli od 15 marca br., Stowarzyszenie ma nowy statut, który został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów 20 lutego br.

Nowy statut wprowadza kilka istotnych zmian, na przykład:

- możliwość uzyskiwania statusu członka zwyczajnego WSRP1939 r. przez osoby niebędące krewnymi lub powinowatymi policjantów II RP, po odbyciu rocznego stażu jako członek wspierający i uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych;

- regulacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania oddziałów Stowarzyszenia;

- zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebrań Członków w miejsce zebrań delegatów;

- uchwalania programów i planów działania;

- sporządzania i zatwierdzania sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią nowego Statutu WSRP1939 r.

/ZG WSRP 1939 r./

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 26.04.2019