„POLICJA PAŃSTWOWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1919-1939” – NOWA PUBLIKACJA O BIALSKIEJ POLICJI

Obchodzone w bieżącym roku 100-lecie powołania Policji Państwowej, jest dobrą okazją do przybliżenia jej historii. Najnowsza publikacja Wojciecha Kobylarza pt. „Policja Państwowa w Białej Podlaskiej 1919-1939” wpisuje się tematycznie w obchody nie tylko 100-lecia tej formacji, ale również obchodzonego 100-lecie odzyskania niepodległości, ukazując udział bialskich policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa. Jak podkreśla autor - ta skromna publikacja kierowana jest nie tylko do regionalistów, ale również do szerokiego grona czytelników i ma na celu przybliżenie nie tylko osiągnięć tej formacji na polu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale równie jej miejsca w życiu społeczeństwa powiatu bialskiego. Położony w pasie nadbużańskim powiat Biała Podlaska był u progu niepodległej terenem zamieszkałym przez ludność wielu wyznań i wielu narodowości. W pierwszych latach powojennych stosunek do policji był nieufny. To efekt 123 lat zaborów, gdzie policjant, zwłaszcza na Podlasiu, w środowisku zamieszkałym przez ludność unicką, kojarzony był z przemocą i prześladowaniem. W latach 20-tych XX wieku społeczeństwo zaczęło budzić się do życia, powstawały liczne organizacje społeczne tj. Straże Ogniowe, Związki Strzeleckie. Polacy uczyli się demokracji. Policjanci poza służbą aktywnie włączyli się w nurt życia społecznego i kulturalnego kraju. W okresie 20-lecia policja bialska cieszyła się dużym uznaniem społeczeństwa, na bardzo dobrym poziomie był współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi. Bialscy policjanci zasłużyli sobie na szacunek dzięki sumiennej służbie, zaangażowaniu, odpowiedzialności i pracy społecznej.

 

Tragiczne lata 1939-1940 dotknęły również funkcjonariuszy bialskiego garnizonu. To z Białej Podlaskiej i Brześcia odjechały pierwsze transporty kolejowe do Ostaszkowa. Na liście katyńskiej znalazło się 22 procent stanu bialskiej jednostki.

 

Podkom. Wojciech Kobylarz od 25 lat służy w Policji, obecnie na etacie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Terespolu. Jego pradziad Franciszek Kobylarz był funkcjonariuszem Policji Państwowej, służąc w latach 20-tych w Radomiu. Jest członkiem „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok”. Opisywana publikacja to druga praca wydana własnym sumptem przez autora poświęcona bialskiej policji. W 2014 roku autor wydał pracę pt. „ Funkcjonariusze Policji Państwowej z terenu obecnego powiatu Biała Podlaska ofiary zbrodni katyńskiej Ostaszków – Twer – Miednoje 1940 r.”.

 

 

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

/W.K./

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 23.04.2019