I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD RODZIN KATYŃSKICH I RODZINY POLICYJNEJ 1939 R.

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. odbył II Ogólnopolski Zjazd Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939 r. Był on połączony z adresowaną do uczniów konferencją „Pamięć nie dała się zgładzić”.

Wydarzenia zostało zorganizowane w historycznym obiekcie Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogielnickiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

W konferencji uczestniczyli min.: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz , wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, starosta mogileński Bartosz Nowacki, wicestarosta mogileński Marian Mikołajczak, burmistrzowie Mogilna Leszek Duszyński, Trzemeszna Krzysztof Dereziński i Strzelna Dariusz Chudziński, a także przedstawiciele gmin powiatu mogielnickiego.

Obecni byli także przedstawiciele Rodzin Katyńskich z: Bydgoszczy, Poznania, Torunia, Katowic, Łodzi, Białegostoku, Opola, Piły, Gdańska, Wrocławia, Mogilna, Krakowa, Oświęcimia, Szczecina, Warszawy oraz Warszawskiej Rodziny Policyjnej 1939 r.

Gospodarzem miejsca był o. gwardian Krzysztof Lewandowski.

Uczestnicy wysłuchali wykładów: dr. Jana Wiśniewskiego koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr. Przemysława Wójtowicza z Biura Edukacji Narodowej IPN, prof. dr hab. Andrzeja Koli, mgr. Mieczysława Góry, dr Izabelli Saryusz-Skąpskiej prezes Federacji Rodzin Katyńskich oraz mgr. Reginy Dąbkowskiej z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z delegatury IPN w Bydgoszczy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach przedstawili prezentację „Miejsca pamięci w powiecie mogileńskim upamiętniające zbrodnię katyńską" oraz krótki program poetycki. Głos zabrali także prezes Warszawskiej Rodziny Policyjnej 1939 r. oraz przedstawiciele Rodzin Katyńskich.

Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej.

Na cmentarzach w Mogilnie i Strzelnie złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomnikach Ofiar Katynia.

Wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej za krzewienie pamięci o zbrodni z 1940 r., a w szczególności prezesowi Adamowi Kowalskiemu, który w uznaniu zasług dla regionu i na rzecz pamięci historycznej otrzymał Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

/aw/

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 17.06.2019