PIELGRZYMKA NA POLSKI CMENTARZ WOJENNY W MIEDNOJE – 3 WRZESNIA 2019 R.

3 września br. delegacje rodzin policjantów Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego pomordowanych w Kalininie (Twerze), zrzeszone w Stowarzyszeniach Rodzina Policyjna 1939 r., uczestniczyły w uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. reprezentowała 15 osobowa delegacja córek, synów i wnuków spoczywających tu polskich policjantów.

W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Komendę Główna Policji uczestniczyli m.in.: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, charge d’affaires a.i. Jacek Śladewski, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, Biskup Polowy Wojska Polskiego bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek, komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki, komendanci wojewódzcy Policji i szkół Policji, kierownictwo, przedstawiciele NSZZ Policjantów, przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich z prezes Izabellą Sariusz-Skąpską, funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, przedstawiciele rosyjskiej organizacji badawczej i edukacyjnej Stowarzyszenie „Memoriał” oraz Polonii.

Uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem Dzwonu Pamięci i zapaleniem pod Tablicą Pamięci przez reprezentantów rodzin: synów, córki i wnuków policjantów, symbolicznego znicza.

Podczas Mszy Świętej modlitwę poprowadził ks. bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek. Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz i rzecznik Kurii Ordynariatu Polowego, ks. Bogdan Zagórski, kapelan komendy miejskiej w Lublinie oraz ks. Marek Tacikowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Twerze.

Po Mszy Świętej obecni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, a następnie delegacje złożyły pod Tablicą Pamięci wieńce i wiązanki. Wiązanki kwiatów złożone zostały także w rosyjskiej części cmentarza.

Po zakończonej części oficjalnej rodziny spoczywających na cmentarzu policjantów na tabliczkach epitafijnych zapaliły znicze i złożyły symboliczne kwiaty. Był to moment zadumy i modlitwy także za tych, których bliscy pozostali w Polsce.

/aw/

 

Informacje na temat pobytu na Polskim Cmentarzu w Miednoje dostępne są m.in. na stronach:

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-wrzesien-2019-3/2019-09-034-msza-sw-na-polskim-cmentarzu-wojennym-w-miednoje/

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosja-uroczystosci-rocznicowe-na-polskim-cmentarzu-wojennym-w-miednoje

http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/14556,Uroczystosci-w-19-rocznice-otwarcia-Polskiego-Cmentarza-Wojennego-w-Miednoje.html

 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. A. Wesołowska
 • Fot. J. Olbrychowski
 • Fot. J. Olbrychowski
 • Fot. J. Olbrychowski
 • Fot. J. Olbrychowski
 • Fot. J. Olbrychowski
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 03.09.2019