NOWY SZTANDAR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW MSWiAP

3 października 2019 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Związkowi Zawodowemu Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

W uroczystości wzięło udział wielu gości reprezentujących służby mundurowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe.

Policję reprezentowali m. in.: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha i pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.

Akt wręczenia sztandaru poprzedziło wbicie w jego drzewce gwoździ honorowych i pamiątkowych oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej.

Mszy Św. w intencji pracowników i członków ZZPMSWiAP przewodniczył JE ks. bp. Józef Guzdek.

Uroczysty charakter ceremonii podkreśliła obecność kompanii reprezentacyjnej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pocztów sztandarowych. Wystawiony został także poczet sztandarowy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

/aw/

Więcej informacji:

http://nszzp.pl/aktualnosci/sztandar-dla-zwiazku-zawodowego-pracownikow-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji-publicznej/

http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/14680,Sztandar-dla-Zwiazku-Zawodowego-Pracownikow-Ministerstwa-Spraw-Wewnetrznych-i-Ad.html

https://ekai.pl/bp-guzdek-poblogoslawil-sztandar-zwiazku-zawodowego-pracownikow-mswia-d575184/

  • fot. /AW/
  • fot. /AW/
  • fot. /AW/
  • fot. /AW/
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 03.10.2019