SPOTKANIE OPŁATKOWE WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 R., STOWARZYSZENIA RODZINA KATYŃSKA W WARSZAWIE ORAZ ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło się 13 grudnia w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego. Jego inicjatorami i realizatorami, tak jak w roku ubiegłym były: Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie, Związek Sybiraków Oddział w Warszawie – organizacje skupiające potomków ofiar zbrodni katyńskiej i zesłańców syberyjskich – we współpracy z Muzeum Katyńskim. Miało ono charakter szczególny, było bowiem także upamiętnieniem ostatniej Wigilii polskich jeńców w obozach specjalnych NKWD oraz Wigilii Polaków na zesłaniu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, działających w służbach mundurowych, członkowie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z jej prezes Ireną Zając oraz przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło, prezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych  i stowarzyszeń, w tym Rodzin Katyńskich i Rodzin Policyjnych, dyrektorzy biur i pracownicy KGP.

 

 Komendanta Głównego Policji reprezentował jego zastępca nadinsp. Kamil Bracha.

 

Uczestnikami szczególnymi byli jednak członkowie Warszawskiego Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie oraz Związku Sybiraków - potomkowie jeńców NKWD, ofiar zbrodni 1940 r., zesłańców syberyjskich.

 

Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza św. sprawowana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr. Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

 

Eucharystię współkoncelebrowali ks. Krzysztof Kosk, kapelan Rodzin Katyńskich oraz Związku Sybiraków – Koła Żoliborz – Bielany oraz o. Tomasz Olczak prezes Stowarzyszenia Parafiada.

 

W homilii ks. bp. Józef Guzdek powiedział, że „/.../sprawowana Msza św. jest okazją do tego, aby modlić się w intencji zamordowanych wiosną 1940 roku w Katyniu i innych miejscach na terenie sowieckiej Rosji oraz aby wspomnieć setki tysięcy Polaków deportowanych na Syberię i stepy Kazachstanu”. Ta „/…/ Eucharystia jest też okazją do tego, aby wspominając wigilię zesłańców w sowieckiej Rosji, modląc się za pomordowanych i zmarłych na Syberii, dziękować Bogu za to, że jesteśmy razem.”

Z racji obchodzonej tego dnia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, wśród wezwań modlitwy powszechnej odczytano modlitwę w intencji ofiar tamtych wydarzeń.

W imieniu członków stowarzyszeń – organizatorów spotkania – za dar wspólnej modlitwy podziękowała Anna Wesołowska  prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Zwracając się do JE ks. bp. J. Guzdka powiedziała „W Naszych sercach pozostanie słowo, które do Nas skierowałeś, mądrość, którą nam przekazałeś, ciepło, którym nas obdarzyłeś i błogosławieństwo, którego Nam udzielisz. Dziękujemy za umożliwienie nam zorganizowania dzisiejszego spotkania opłatkowego tu, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Nie mogło być lepszego miejsca na to spotkanie. Jesteśmy razem we wspólnocie przeżyć, doświadczeń /…/”.

Za zasługi w upamiętnieniu ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz upowszechnianie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie ks.  bp. Józef  Guzdek uhonorował medalami „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.  pięć osób: Marka Krystyniaka prezesa Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie, Stanisława Sikorskiego prezesa Związku Sybiraków Oddział w Warszawie, Annę Wesołowską prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.,  Teresę Bracką prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz , Jarosława Olbrychowskiego prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi.

Medal  „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ustanowiony został z okazji setnej rocznicy powstania Biskupstwa Polowego w Polsce.

Po zakończeniu liturgii, przedstawiciele policjantów, NSZZP oraz WSRP 1939 r. złożyli na ręce proboszcza Katedry Polowej WP ks. płk. Mariusza Tołwińskiego świecę paschalną, przywiezioną z pielgrzymki na Jasną Górę.

Podczas spotkania opłatkowego w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego uczestnicy  podzielili się opłatkiem, złożyli życzenia, a także wysłuchali wspomnień  wigilijnych spisanych przez polskich jeńców obozów specjalnych NKWD oraz zesłańców syberyjskich. Spotkanie uświetniły kolędy w wykonaniu Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył , Andrzeja Batora oraz zespołu z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Gościnnie wystąpił Chór „Złota Jesień” z Piaseczna, którego dyrygentem jest Romuald Stępniewski, honorowy członek WSRP 1939 r.

 

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski wręczył kierownikowi Muzeum Katyńskiego w Warszawie Sławomirowi Frątczakowi podziękowanie za wsparcie projektu OKM 1940 „Ostaszków – Kalinin – Miednoje”

 

Organizatorzy spotkania opłatkowego: Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie,  Związek Sybiraków Oddział w Warszawie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji i uświetnienia tegorocznej uroczystości opłatkowej.

 

/aw/

 

Informacje o spotkaniu dostępne są także:

https://ekai.pl/warszawa-spotkanie-oplatkowe-srodowisk-katynskich-i-sybirackich/

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 30.12.2019