POŻEGNANIE Ś.P. MEC. TADEUSZA KONONA

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w wieku 94 lat Ś.P. mec. TADEUSZA KONONA

członka założyciela naszej organizacji, wieloletniego Prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Prezesa Honorowego i członka Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940.

Żegnamy zasłużonego społecznika, oddanego sprawom historii Policji Państwowej II RP, syna przedwojennego policjanta spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Wspominamy nadzwyczajne zaangażowanie Pana Prezesa Tadeusza Konona
w powołanie i rozwój  Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Wśród licznych działań Pana Prezesa Tadeusza Konona na szczególne podkreślenie zasługuje doprowadzenie do przyjęcia przez Sejm RP w lipcu 2008 roku uchwały uchylającej kłamliwy dekret PKWN z 15 sierpnia 1944 roku. Uchwała ta wyraża także szacunek i uznanie dla Policji Państwowej II RP i jej zasługi w dziele budowy i obrony Rzeczypospolitej.

Mecenas Tadeusz Konon, wieloletni radca prawny za swoją działalność zawodową został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Za wieloletnie zasługi w społecznej działalności na rzecz pamięci i prawdy historycznej o Policji Państwowej II RP został uhonorowany: Złotym
i Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Medalami Pro Memoria, Pro Patria, Medalem Za Zasługi dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku oraz wieloma innymi. Był także wyróżniony Honorowym Medalionem Pamięci Pieta Miednoje 1940.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako wspaniały organizator i społecznik, mentor i wychowawca wskazujący wartości sprawdzone w czasie słowem, czynem i niejednokrotnie wyrzeczeniem.

Pani Irenie Konon i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w tej wielkiej stracie.

Pogrążeni w zadumie i zasmuceni

 

Anna Wesołowska – Prezes ZG WSRP 1939 r.

Michał Krzysztof Wykowski – Prezes Honorowy WSRP 1939 r.

Członkowie WSRP 1939 r.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 03.02.2020