WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO W SPRAWIE ZDJĘCIA TABLIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH POLSKISKICH JEŃCÓW WOJENNYCH POMORDOWANYCH W KALININIE (TWERZE)

W związku z usunięciem tablic pamiątkowych z budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze w roku 80 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi wystosowały do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pismo, którego treść poniżej przytaczamy.

Zdjęta z budynku tablica poświęcona ofiarom zbrodni katyńskiej, ustanowiona w 1992 roku z inicjatywy polskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, jest dwujęzyczna. Polski napis na niej brzmi: "Pamięci jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, światu ku przestrodze - Rodzina Katyńska". Napisy polski i rosyjski umieszczone są pod rysunkiem krzyża, u którego podstawy znajduje się wizerunek wyciągniętych dłoni spętanych drutem kolczastym. Autorem tablicy jest rzeźbiarz Marian Nowak.

Druga tablica w języku rosyjskim, znajdująca się na gmachu od 1991 roku, głosi: "Pamięci zamęczonych. Tu w latach 1930-50 znajdował się zarząd NKWD-MGB obwodu kalinińskiego i wewnętrzne więzienie". Została ona zainstalowana przed 30 laty z inicjatywy twerskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał.

Pismo zostało także przesłane do ministra spraw zagranicznych oraz do wiadomości:

1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

O wyrażenie sprzeciwu w tej sprawie zwrócił się do ministra spraw zagranicznych NSZZ Policjantów: 

https://nszzp.pl/aktualnosci/rosjanie-usuneli-tablice-upamietniajaca-ofiary-zbrodni-katynskiej/

Oświadczenie  złożyło także rosyjskiego stowarzyszenia “Memoriał”: https://tvn24.pl/swiat/rosja-demontaz-tablic-upamietniajacych-ofiary-zbrodni-stalinowskich-w-twerze-memorial-to-zbrodnia-wobec-historii-4578121

Więcej informacji można znaleźć min. na stronach:

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1475177,tablica-katynska-twer-nkwd.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-05-08/demontaz-tablic-upamietniajacych-ofiary-zbrodni-katynskiej-to-zbrodnia-wobec-historii/

https://kresy24.pl/twer-rosyjska-prokuratura-nakazuje-zdjecie-tablic-upamietniajacych-zabitych-polskich-oficerow-pochowanych-w-miednoje/

 

/aw/

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 11.05.2020