20 ROCZNICA OTWARCIA POLSKIEGO CMENTARZA WOJENNEGO W MOEDNOJE

W tym roku przypadła 20 rocznica Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Jego uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 2 września 2000 r. Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, położonym w odległości około 30 km od Tweru (dawny Kalinin) – miejscu bestialskiego mordu dokonanego na polskich jeńcach obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie – w 25 dołach śmierci spoczywa ponad 6 300 funkcjonariuszy służb mundurowych i państwowych II Rzeczypospolitej: Policjantów Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pracowników wymiaru sprawiedliwości, księży.

W tym roku nie mogliśmy odwiedzić Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, miejsca spoczynku naszych bliskich. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Warszawie. Ich inicjatorem i organizatorem był Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Uczestniczyli w nich min.:  podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, delegacje Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.“, przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz organów administracji rządowej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną w intencji polskich policjantów, ofiar zbrodni katyńskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie w. Przewodniczył jej Biskup Polowy Wojska Polskiego. gen. bryg. dr Józef Guzdek.  

Podczas homilii ks. bp dr Józef Guzdek powiedział min.: Dziś jesteśmy w Katedrze Polowej, bo pamiętamy i chcemy w intencji pomordowanych odprawić mszę świętą, ale chcemy również dziękować tym, którzy przyczynili się do zbudowania cmentarza w Miednoje a nade wszystko objąć modlitwą „Rodzinę Policyjną 1939 r.“, rodziny katyńskie, a więc tych, którzy walczyli o prawdę i ją wywalczyli i którzy przekazują tę prawdę kolejnym pokoleniom polskich policjantów.

Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel, który rozpoczął się o godz. 20.00 w Komendzie Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska“ z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Listy i przemówienia okolicznościowe wygłosili: w imieniu ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego – wiceminister Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, w imieniu prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabeli Sariusz-Skąpskiej  – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie  – Marek Krystyniak. W imieniu Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” głos zabrał Jarosław Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi.

Po uroczystych przemówieniach i modlitwie za poległych nastąpił Apel Pamięci. Następnie Prezesi Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” z Katowic, Kielc, Łodzi i Warszawy, przedstawiciel Rodzin Katyńskich, przedstawiciele: MSWiA, KGP, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz duchowieństwa i NSZZP złożyli pod Obeliskiem wieńce oraz dokonali wpisu do Księgi Pamięci. Uroczystość zakończyła się odczytaniem wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Msza żałobna w katedrze nowojorskiej” oraz pieśnią do słów wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki“.

Hołd pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej, pomordowanym w Twerze i spoczywającym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, oddali także przedstawiciele Ambasady Polskiej w Moskwie.  Złożyli oni wieńce i zapalili znicze na terenie polskiej nekropolii, a następnie w rosyjskiej części Zespołu Memorialnego złożyli hołd spoczywającym tam ofiarom represji politycznych w ZSRR.

Przedstawiciele Ambasady Polskiej odwiedzili także Twer. Każdego roku, 2 września, polskie delegacje, w skład których wchodzili przedstawiciele rodzin pomordowanych tu policjantów, składały symboliczne biało-czerwone wiązanki i zapalały znicze pod tablicami upamiętniającymi polskie i rosyjskie ofiary NKWD, znajdującymi się na fasadzie budynku Twerskiego Uniwersytetu Medycznego . W maju br. tablice te zostały zdemontowane. Tym razem polska delegacja nie otrzymała zgody, by wejść na ten teren. Biało-czerwony wieniec złożony został zatem przed metalowym ogrodzeniem oddzielającym gmach uniwersytetu od ulicy. Symboliczna wiązanka została także położona przy pobliskim pomniku ofiar represji stalinowskich.

W wizycie w Miednoje i Twerze uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Memoriał – rosyjskiej organizacji pozarządowej, badającej zbrodnie stalinowskie, w tym popełnione na obywatelach polskich. Uczestniczył w niej także szef sekcji polskiej Memoriału, Aleksander Gurjanow.

/aw/

Informacje nt. obchodów 20-lecia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje można znaleźć:

 

https://nszzp.pl/aktualnosci/20-rocznica-otwarcia-polskiego-cmentarza-wojennego-w-miednoje/

 

https://policja.pl/pol/aktualnosci/193225,Uroczystosci-w-20-rocznice-otwarcia-Polskiego-Cmentarza-Wojennego-w-Miednoje.html

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/dyplomaci-z-ambasady-rp-w-moskwie-uczcili-20-rocznice-otwarcia-cmentarza-w-miednoje/

 

https://dzieje.pl/wiadomosci/polscy-dyplomaci-uczcili-w-rosji-20-rocznice-otwarcia-cmentarza-w-miednoje

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 02.09.2020