Aktualności

16.11.2016

16. listopada 2016 roku w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie, została zaprezentowana wystawa „Policja Państwowa u progu niepodległości”, której otwarcia dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.

+
17.10.2016

17. października 2016 roku przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. uczestniczyli w sympozjum naukowym "Funkcjonowanie klas mundurowych. O bezpieczeństwie i obronności", w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Organizatorami sympozjum była Katedra Edukacji i Pozarządowych Form Bezpieczeństwa ASzWoj i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

+