Cele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 R

 

  • zachowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie ( obecnie Twerze) i pogrzebanych w bezimiennych „dołach śmierci” w Miednoje i innych miejscach kaźni,
  • przywracanie dobrego imienia przedwojennemu korpusowi policyjnemu, upominanie się o szacunek i godność dla Policjantów, za ich służbę i wierność policyjnej przysiędze do końca,
  • popularyzowanie wiedzy i przywracanie dobrego imienia znacznej części funkcjonaroiuszy Policji Polskiej, utworzonej w grudniu 1939 roku z korpusu przedwojennej Policji Państwowej, w której służyło bardzo wielu Policjantów , którzy w warunkach okupacyjnych działali w zgodzie z polską racją stanu,
  • podejmowanie działań skłaniających do uroczystego obchodzenia świąt i rocznic ważnych dla Policji oraz jej udziału i Rodzin Policyjnych w uroczystościach państwowych,
  • współorganizowanie z Komendą Główną Policji kolonii letnich i pobytu w ośrodkach wypoczynkowych Policji, dzieci i młodzieży ze szkół w Twerze, Miednoje i okolic,
  • inicjowanie działań mających na celu popularyzację wśród młodego pokolenia wiedzy o Policji Państwowej II RP i jej historii,
  • upowszechnianie prawdy o przedwojennym korpusie policyjnym, jego poświęceniu dla służby, godności i honorze, jako przykładu postępowania dla młodych Policjantów,
  • dążenie do utrwalenia historii materialnej o Policji Państwowej, poprzez wieloletnie starania zmierzające do utworzenia Muzeum Policji.
  • czynny udział w wystąpieniach publicznych, laudacjach, prelekcjach, wystawach, seminariach i konferencjach naukowych, przyczyniających się do przywracania prawdy historycznej o korpusie policyjnym II RP,
  • podejmowanie różnych działań zmierzających do integracji wszystkich środowisk policyjnych o charakterze historycznym ze współczesną Policją.
A
A+
A++
Powrót
Drukuj