 POROZUMIENIE ZAWARTE W DNIU 22 WRZEŚNIA 2018 R. POMIĘDZY WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIEM RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU A LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W Porozumieniu Strony zadeklarowały wolę współpracy w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz popularyzowania i utrwalania wiedzy o historii Policji Państwowej II RP, kształtowania postaw prospołecznych i patriotycznych młodzieży oraz wspierania kształcenia w klasach mundurowych o profilu policyjnym.

Porozumienie podpisały: ze strony Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku – prezes Zarządu Głównego Anna Wesołowska, ze strony LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – dyrektor Izabela Nowak-Piłka.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj