 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZAWARTE DNIA 4 GRUDNIA 2014 R. W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ POMIĘDZY: 1) Stowarzyszeniem Generałów Policji Rzeczypospolitej 2) Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. 3) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.”

Strony porozumienia postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz upamiętnienia historii i tradycji Policji II Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych losów polskich policjantów w okresie II wojny światowej.

Porozumienie podpisali:

  • w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach – prezes Teresa Bracka;
  • w  imieniu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – prezes Zarządu Głównego Michał Krzysztof Wykowski;
  • w imieniu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej – prezes nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki.
A
A+
A++
Powrót
Drukuj