Sztandar Stowarzyszenia

5 lipca 2010 roku przy obelisku „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” na terenie Komendy Głównej Policji w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Warszawskiemu Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r. Został on ufundowany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Akt Intencyjny o ufundowaniu sztandaru dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

W dniu 24 lutego 2010 roku Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., podjęło uchwałę NR 12, o ufundowaniu sztandaru dla organizacji.

Sztandar stanowić będzie zobowiązanie Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r, wobec godnego i w zgodzie z prawdą historyczną upamiętnienia wielu tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej, więzionych i zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Będzie także świadczył – poprzez jego udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych - o zacieśnianiu współpracy ze współczesną Policją, nawiązującą do najlepszych historycznych tradycji Policji Państwowej okresu II Rzeczypospolitej.

Na stronie głównej płata sztandaru znajdzie się wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod godłem zostanie umieszczony napis: „Bóg Honor Ojczyzna”. Na stronie odwrotnej płata sztandaru znajdzie się i góry napis w dwuwierszu: „Policja II Rzeczypospolitej”. Na środku widniał będzie znak Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r, a poniżej znajdzie się napis w jednym wierszu: ”Ostaszków – Twer – Miednoje” i dalej niżej: „1940”. Pomiędzy tymi słowami, umieszczone zostaną dwa krzyże. Na drzewcu dodatkowo rozwinięta będzie wstęga w barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy akt intencyjny jest jednocześnie zobowiązaniem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r, do uzyskania środków finansowych na ten cel i właściwego, zgodnego z założeniem wykonania sztandaru. 

Komitet organizacyjny uroczystości wręczenia sztandaru Warszawskiemu Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r.

Beata Przybyszewska - Kujawa - prezes WSRP 1939 r.

Michał Krzysztof Wykowski - wiceprezes WSRP 1939 r.

Marek Kowalik - sekretarz WSRP 1939 r .

Zdzisław Czarnecki - prezes ZGSEiR

Zygmunt Andrzej Kowalczyk - przedstawiciel KGP

Romuald Stępniewski - przedstawiciel KGP

Gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r, w dniu 15 lipca 2010 roku wbili:

 1. Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - dr Jan Stanisław Ciechanowski
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jerzy Miller 
 3. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Adam Rapacki 
 4. Komendant Główny Policji - gen. insp. Andrzej Matejuk 
 5. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - prof. Andrzej Krzysztof Kunert 
 6. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 7. Komendant Stołeczny Policji - insp. Adam Mularz 
 8. Naczelny Kapelan Policji Koordynator ds. Duszpasterstwa Policji - ks. Prałat płk. Sławomir Żarski 
 9. Prezes Federacji Rodzin Katyńskich - p.o. Krystyna Brydowska 
 10. Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.”  - Maria Nowak 
 11. Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie - Grzegorz Hofman
 12. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków - Tadeusz Chwiedź
 13. Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
 14. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Zdzisław Czarnecki
 15. Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach - Irena Zając
 16. Przewodniczacy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów - asp. sztab. Antoni Duda 
 17. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA - Władysław Kmiecik
 18. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego - harcm. Małgorzata Sinica
 19. Gwóźdź Pamiątkowy „70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej Ostaszków - Twer - Miednoje 1940-2010” przedstawiciel Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. - Alicja Jasińska   

(MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj