UCHWAŁA SEJMU RP Z 2008 ROKU

  • DEKRET PKWN Z 15 SIERPNIA 1944 ROKU

Sejm Rzeczypospolitej wyraża szacunek i uznanie dla Policji Państwowej II RP. Jednocześnie Sejm uznaje dekret PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 roku o rozwiązaniu Policji Państwowej| II RP za krzywdzący i niesprawiedliwy.

Przypominamy, że polscy policjanci wzięci we wrześniu 1939 roku do niewoli sowieckiej, wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Twerze i potajemnie pogrzebani w bezimiennych masowych grobach, między innymi w Miednoje.

Wielu policjantów współpracowałoz ruchem oporu i oddało życie za Polskę. Los

kilku tysięcy funkcjonariuszy jest nadal nieznany. Chlubna działalność Policji Państwowej II RP i służba w interesie publicznym były źródłem powszechnego

szacunku i przyczyniły się do umocnienia naszego państwa. Sejm RP stoi na stanowisku, że w imię prawdy historycznej konieczne jest przypomnienie tego

fragmentu dziejów Polski i podkreślenie zasług Policji Państwowej II RP położonych w dziele budowy i obrony Rzeczypospolitej.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski

 

Wieloletnim staraniem pana mec. Tadeusza Konona – w latach 2002-2009 prezesa a dzisiaj honorowego prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, uznać należy anulowanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 15 sierpnia 1944, o rozwiązaniu Policji Państwowej, w którym w art. 1 dekret stanowił:

"Rozwiązuje się Policję Państwową (tzw. Granatową Policję), która stała na usługach okupantów".

    Ten haniebny w treści akt, podpisany przez Bolesława Bieruta - przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, w sposób oczywisty zakłamywał historię, szargał dobre imię przedwojennych Policjantów oraz skazywał ich na pohańbienie przez długie powojenne lata.

    Symboliczny akt przywrócenia dobrego imienia polskiej Policji, miał miejsce w dniu 25 lipca 2008 roku w Sejmie RP. Podjęto wówczas jednomyślnie uchwałę w sprawie uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej. Podważyła ona kłamliwą treść wspomnianego dekretu PKWN-u, mówiącego o rzekomej kolaboracji z okupantami, podczas gdy Policjanci - Ofiary Zbrodni Katyńskiej - od ponad 4 lat spoczywali zamordowani w bezimiennych dołach śmierci na terenie Rosji sowieckiej.

    Treść uchwały objęła Policję Państwową II RP, Policję woj. Śląskiego oraz Policję Polską GG tzw. "Policję Granatową" okresu okupacji, której członkowie w większości współdziałali z Polską  Podziemną, w zgodzie z polską racją stanu, narażając życie własne oraz rodzin.

    Powyższa uchwała Sejmu RP z 25 lipca 2008 roku, stała się wyrażeniem szacunku dla przedwojennej Policji Państwowej w Polskim Parlamencie. Przywróciła godność naszym Ojcom i dziadkom, jak i chwałę służbie zakończonej śmiercią zadaną przez NKWD na przełomie kwietnia i maja 1940 roku. Uchwała ta stanowi na zawsze symboliczne oczyszczenie korzeni służby dla młodej generacji Policjantów III RP i kandydatów do Policji.

                                                                                                                                    (MKW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 03.08.2017