85 lat Policji

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Policji w Warszawie.

 • Słuchacze ze Szkoły Policyjnej w Piaskach k. Sosnowca, 1925 r.
 • Insp. Bronisław Ludwikowski kom. wojew. Policji Państwowej w Kielcach, 1928 r.
 • Karta pocztowa dot. współpracy kobiecych służb policyjnych Anglii i Polski, 1935 r.
 • Post. Alina Fabjan, funkcjonariuszka Policji Państwowej
 • Wspólny patrol policjanek i policjantów na ulicach Warszawy, 1935 r.
 • Legitymacja służbowa post. Aliny Fabjan, 1939 r.
 • Legitymacja żony funkcjonariusza Policji Państwowej Stanisławy Mamińskiej, 1939 r.
 • Legitymacja Józefa Jaworskiego, członka Kasy Samopomocy Szaregowych Policji Państwowej w Warszawie
 • Legitymacja st.post. Policji Państwowej Teodora Topolskiego - członka Policyjnego Domu Zdrowia
 • Defilada przed gmachem Grand Hotelu na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, w dniu 19 marca 1927 r.
 • Strzelcy i policjanci z Wolborza, 1931 r.
 • Zajęcia w szkole policyjnej w Katowicach
 • Policyjny Klub Sportowy
 • Wypożyczanie książek z biblioteki Koła Kulturalno-Oświatowego Policji Państwowej w Warszawie
 • Sala bilardowa
 • Słuchacze Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowców Policji Państwowej w Mostach Wielkich
A
A+
A++
Powrót
Drukuj