SKIBA STEFAN SZCZEPAN (1882-1940)

Stefan Szczepan Skiba (1882-1940) Aspirant (St. post. PP)

 

Urodził się 16.12.1882 r. w Trzciance (gmina Kuślin, woj. poznańskie) w rodzinie Marcina i Agnieszki z d. Kaczmarek. Nr ewidencyjny 211 i 213. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. W po­licji pracował od 1919 r. - na kresach wschodnich (Posterunek PP w Rawie Ruskiej). W 1920 r. został przeniesio­ny do woj. poznańskiego - służył w Komendzie Powiatowej PP w Kościanie, od 1922 r. na Po­sterunku PP w Jabłonnie, pow. wolsztyński, następnie kolejno na Posterunku PP w Rakoniewicach, natomiast rozkazem nr 430 z 23.11.1932 r. został przeniesiony 24.10.1932 r. z Posterunku PP w Ra­koniewicach do Komendy Powiatowej PP w Wolsztynie. We wrześniu 1939 r. pracował na Posterunku PP w Rakoniewicach. Był opiekunem policyjnego psa towarzyszącego, wabiącego się „Rolf”. Jeniec obozu NKWD w Ostaszkowie, zamordowany w Kalininie (obecnym Twerze) i pochowany w Miednoje.

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921

 

 Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Pośmiertnie odznaczony; odznaką pamiątkową Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 (leg. nr 12639, nadany w Londynie w 1985 r.)

Postanowieniem Prezydenta RP z 5 października 2007 r. awansowany do stopnia aspiranta PP.

Żonaty z Marią z domu Knop posiadał dzieci: Stefana, Wandę, Franciszka, Jana, Joannę, Helenę (ur. 1911 r.). Syn Jan (1924-2001) ps. „Strzała” zaprzysiężony jako żołnierz grupy dywersyjnej AK w 1944 r., od 1945 r. w ramach WSGO „Warta” (od kwietnia 1945 r. do 30 czerwca 1946 r.) represjonowany i skazany.

Ireneusz Skiba syn Stefana Skiby, wnuk Stefana Szczepana Skiby - członek Zarządu Głównego WSRP 1939 r. (2015 – 2020), Rafał Skiba prawnuk Stefana Szczepana Skiby – Prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r. (2021 – obecnie). 

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 26.04.2022