Misiewicz Jan (1894-1950)

podinsp. PP Jan Misiewicz – ur. 18.06.1894 r. w Warszawie. Egzamin maturalny złożył w Wyższej Szkole Realnej w Krakowie. Był członkiem Związku Strzeleckiego oraz słynnej 1 Kompanii Kadrowej. Następnie służył w Legionach Piłsudskiego w stopniu wachmistrza. W 1916 roku wstąpił do Milicji Miejskiej w Warszawie, a od 1919 roku służył w Policji Państwowej. Był ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Przejawiał talent pisarski, skutkiem czego założył pierwsze pismo dla pełniących służbę funkcjonariuszy „Milicjant”. Był autorem wielu artykułów, z zakresu organizacji i funkcjonowania Policji Państwowej. Współtworzył instrukcję służbową dla funkcjonariuszy PP. W latach 1935-1939 pełnił funkcję z-cy komendanta wojewódzkiego w Łucku oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Tarnopolu, a przed wybuchem wojny w Kielcach. We wrześniu 1939 r., nie ewakuował się na wschód, unikając tym tragicznego losu tysięcy innych funkcjonariuszy Policji Państwowej. Od października 1939 r. tworzył struktury policyjne w woj. kieleckim. Od grudnia tego roku w ramach utworzonej Policji Polskiej, został oficerem łącznikowym w dystrykcie Radom. Oprócz pełnionej oficjalnie funkcji w Policji Polskiej tzw. ”granatowej”, ppłk. Jan Misiewicz był czynny  w strukturach konspiracyjnych. Od wiosny 1941 r. w utworzonym PKB (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa) pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego na okręg kielecki.W 1944 r. przeszedł na emeryturę. Po wojnie został aresztowany. Represjonowany przez UB, zmarł 12.08.1950 r.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj