Schreiber Wilhelm Piotr (1889-1940)

 Nadkomisarz Policji Państwowej Wilhelm Piotr Schreiber urodził się 1.08.1889 roku we Lwowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał absolutorium nauk prawnych. Podczas I wojny światowej był w wojsku austriackim. Od 11.11.1918 roku w stopniu kapitana piechoty służył w Wojsku Polskim. W marcu 1923 roku znalazł się w Straży Granicznej wówczas noszącej nazwę Straży Celnej. Od 1.07.1923 roku służył w Policji Państwowej m.in. na stanowisku komendanta powiatowego w Poznaniu. W kwietniu 1933 roku został przeniesiony do woj. lwowskiego, gdzie w latach 1935-1939 był komendantem powiatowym w Tarnobrzegu. Po wkroczeniu wojsk sowieckich we wrześniu 1939 roku, został zatrzymany i trafił do Ostaszkowa. Podzielił tragiczny los tysięcy swoich Rodaków, kiedy 7 kwietnia 1940 roku został zamordowany w piwnicach siedziby NKWD w Kalininie (Twerze).

Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Przed wojną został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. W 2007 roku minister Spraw Wewnętrznych i Administracji awansował pośmiertnie nadkom. Wilhelma Piotra Schreibera do stopnia podinspektora Policji.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj