Matejko Andrzej Franciszek (1897-1940)

Andrzej Franciszek Matejko urodził się 25.11.1897 roku w Podhajcach.
Podczas zaboru austriackiego młody Andrzej służył w żandarmerii, skąd po odzyskaniu niepodległości, przeszedł do policji polskiej. W 1919 roku ożenił się w Monasterzyskach
z Marią Mielnik. Na placówkę PP skierowano go do Oleszy k. Monasterzysk, następnie przeniesiono do Nadwornej i Tyśmienicy. Z początkiem lat 30-tych osiedlił się w Tłumaczu, pełniąc tam służbę na stanowisku przodownika policji. Tu na posterunku 19.09.1939 r. został aresztowany i wraz z innymi poprowadzony pieszo do granicy na Zbruczu. Pierwszym miejscem postoju była Horodecka, skąd udało się mu przekazać rodzinie zegarek kieszonkowy, w którym ukrył list. Od granicy wieziono ich pociągiem do Ostaszkowa, gdzie został zarejestrowany pod nr 471. W obozie przebywał do kwietna 1940 r. W tym czasie zezwolono mu napisać trzy listy do rodziny.

Na miejsce zbrodni do Tweru, został wywieziony pierwszym transportem 5 kwietnia 1940 r. w grupie 99 osób. Rozstrzelany został przypuszczalnie 6 lub 7 kwietnia.

 W dniu 5 października 2007 r. Andrzej Franciszek Matejko został pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj