Karbowiak Wincenty (1905-1940)

St. post. Policji Państwowej, urodził się 6.11.1905 r., w Stawie. Syn Kazimierza i Leokadii. Po odbyciu służby wojskowej, 16.04.1929 roku wstąpił do Policji Państwowej w charakterze kandydata na szeregowego kontraktowego. Następnie został skierowany do Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych w Mostach Wielkich. Po ukończeniu szkolenia 5.11 1930 roku, otrzymał przydział do Policji mundurowej, a następnie tajnej – z przydziałem służbowym do Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Lesznie Wielkopolskim.

W 1935 roku wstąpił w związek małżeński z Bronisławą Krzemińską. Małżeństwo Karbowiaków dochowało się trójki dzieci: Krystyny, Kazimierza i Ryszarda.

Po wkroczeniu sowietów 17 września 1939 roku Wincenty Karbowiak został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD w Kowlu, gdzie mieszkał wraz z rodziną. Trafił do obozu w Ostaszkowie. Przysłał do domu jedyną kartkę pocztową w listopadzie 1939 roku. W Ostaszkowie przebywał do 10 kwietnia 1940 roku, kiedy to został wywieziony do Kalinina (dzisiaj Tweru) i tam w piwnicach siedziby NKWD, pozbawiony życia strzałem w tył głowy. Następnie - podobnie jak inni Policjanci - został wywieziony i wrzucony do dołów śmierci w lesie w miejscowości Miednoje.

Na liście wywózkowej z Ostaszkowa figuruje pod nr 023/4 z 10.04.1940 r.

Pośmiertnie, 5 października 2007 roku, został mianowany przez prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

 

 

 

                                                                                  Opracował Michał Krzysztof Wykowski

A
A+
A++
Powrót
Drukuj