Gałązka Jan (1891-1940)

Jan Gałązka – st. przodownik Policji Państwowej, syn Stanisława i Marianny, urodził się 21.11.1891 roku we wsi Krępa Gm. Łysobyki, woj. lubelskie.

Ukończył szkołę ogrodniczą w Warszawie.

Podczas I wojny światowej, służył w armii rosyjskiej, gdzie w czasie działań na froncie w 1914 roku został ranny w twarz.

Po wojnie – w sierpniu 1916 roku - zatrudnił się w majątku Brochów pow. Sochaczew jako kierownik ogrodów, gdzie pracował do końca 1918 roku.

W styczniu 1919 roku, wstąpił do tworzącej się Policji w Sochaczewie jako posterunkowy.

W kwietniu 1920 roku, został skierowany do Płocka, w celu odbycia kursu w Szkole Przodowników Policji Państwowej okręgu warszawskiego, który ukończył 14. lipca 1920 roku z wynikiem bardzo dobrym. W październiku tego roku został awansowany do stopnia st. przodownika PP.

W 1920roku wstąpił w związek małżeński z Ludmiłą z domu Grapow z którą miał dwie córki Helenę, Zofię oraz syna Stanisława. Żona zmarła we wrześniu 1931 roku. Ponownie ożenił się w lipcu 1936 roku z Anną z domu Michalską.

Do wybuchu II wojny św. st. przodownik Jan Gałązka służył w Komendzie Powiatowej w Sochaczewie, gdzie prowadził kancelarię.

8. września 1939 roku, otrzymał rozkaz ewakuacji na wschód. Wtedy po raz ostatni widział się z żoną i dziećmi. Udał się w drogę na motorze wraz z woźnym Komendy w stronę Kowla. Ten wrócił (w ubraniu cywilnym) do Sochaczewa 18 września i dał znać żonie, że wszyscy policjanci zostali zatrzymani przez sowietów.

Bezcenną dla rodziny informacją o losach st. przodownika Jana Gałązki, był list napisany przez robotnika mieszkańca wsi nieopodal Sochaczewa, który został zwolniony z obozu w Ostaszkowie i przewieziony na roboty do Niemiec w chwili, kiedy docierali tam policjanci Policji Państwowej zatrzymywani przez NKWD.

Robotnik ten osadzony w Ostaszkowie, widząc przybywających policjantów, zapytał czy jest ktoś z Sochaczewa. W ten sposób poznał st. przod. Jana Gałązkę. Opisał to w liście do żony Anny i były to jedyne, i ostatnie informacje dotyczące jego losów.

Po wojnie żona poszukiwała męża m. in. przez Polski Czerwony Krzyż, lecz nigdy nie otrzymała żadnej wiadomości w jego sprawie.

St. przod PP Jan Gałązka za wzorową służbę w Policji Państwowej, otrzymał Brązowy Medal „Za długoletnią Służbę” przyznany 21 maja 1938 roku.

Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w listopadzie 2007 roku został awansowany na pierwszy stopień oficerski w przedwojennej policji Państwowej – aspiranta PP.

 

 

                                                                                                      Michał Krzysztof Wykowski

A
A+
A++
Powrót
Drukuj