Strzelecki Leon Konstanty (1886-1940)

Nadkomisarz PP Konstanty Leon Strzelecki - ur. 10.03.1886 r. w Kawęczynie pow. konecki. Uczył się w Pińczowie i dalej w Piotrkowie Trybunalskim. Podjął studia w Wyższej Szkole Leśnej we Lwowie, które w 1907 roku przerwał. Następnie zamieszkał w Sosnowcu.

W 1914 roku wstąpił do tworzącej się Straży Obywatelskiej. W grudniu 1918 roku został komendantem Milicji Miejskiej, a następnie Policji Komunalnej miasta Sosnowca.

W 1919 r w stopniu kapitana przeszedł do służby w Straży Kolejowej. Po włączeniu Straży Kolejowej w struktury Policji Państwowej, został kierownikiem komisariatu Granicznego     w Sosnowcu oraz I komisariatu PP w Sosnowcu. Był kolejno mianowany 01 lutego 1920 roku komisarzem, a następnie 01 czerwca 1929 roku nadkomisarzem Policji Państwowej. W 1922 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym Główną Szkołę Policji Państwowej w Warszawie. Od 30 maja 1926 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego w Będzinie. Przeniesiony do Brześcia n. Bugiem, gdzie od 25 kwietnia1927 roku służył jako oficer inspekcyjny
w Komendzie Wojewódzkiej Policji Państwowej. 31 października 1929 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Przed wybuchem wojny Konstanty Strzelecki został mianowany na stanowisko Komendanta obrony cywilnej w Sosnowcu, lecz już 2 września 1939 r musiał wraz z rodziną ewakuować się na wschód. W listopadzie aresztowany przez NKWD na dworcu w Białymstoku, został osadzony w tamtejszym więzieniu.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Mińsku – Kuropatach.

 

 

                                                                                          oprac. Michał Krzysztof Wykowski

A
A+
A++
Powrót
Drukuj