Czy wiesz, że...

Więcej

W przedwojennej Policji Państwowej i Policji województwa Śląskiego, na ogólny stan ok. 31.000 funkcjonariuszy w 1938 roku, oficerów było zaledwie 841, co stanowiło ok. 2,5%. Te proporcje, pomimo różnego stanu osobowego w poszczególnych latach Polski niepodległej, były podobne. Widać więc, że oficerowie Policji byli stosunkowo nieliczną, wręcz elitarną grupą w korpusie policyjnym II RP.

Więcej

W Policji Państwowej II RP pierwszym stopniem oficerskim był aspirant, zaś w dzisiejszej Policji jest nim podkomisarz. Aspiranci to odrębny czterostopniowy korpus.

Więcej

W dwudziestoleciu międzywojennym służba w Policji Państwowej była bardzo niebezpieczna. Z danych wynika, że w latach 1919 – 1939 podczas pełnienia obowiązków służbowych, zginęło z rąk przestępców 646 funkcjonariuszy w tym 6 oficerów.

Więcej

W przedwojennej Policji Państwowej w stopniu oficera służyły tylko dwie kobiety: aspirant Karolina Grabowska oraz podkomisarz Stanisława Paleolog - kierownik referatu policji kobiecej w Komendzie Głównej Policji Państwowej. Zadania referatu polegały głównie na walce z nierządem i innymi patologiami społecznymi.

Wybierz Strony