Czy wiesz, że...

Więcej

Więcej

We wrześniu 1931 roku w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy przechodziło szkolenie pierwszych pięciu pilotów policji państwowej. Byli to : post. Muszer, post .Kwiatkowski, post. Jeziorowski, post. Skiermański , post. Bigus .Szkolono ich na samolotach Bartel M4S2,Hanriot XIX oraz Potez XV. kierownikiem referatu lotniczego Komendy Głównej Policji Państwowej był W.Willmann. / na podstawie artykułu w Gazecie „Na posterunku” nr 38 z dnia 19 września 1931 r./

Więcej

W Policji Polskiej tak zwanej "granatowej" większość kadry oficerskiej i znaczna część podoficerskiej powiązana była z różnymi podziemnymi strukturami konspiracyjnymi, oddając tym samym nieocenione usługi dla kierownictwa tych organizacji. Dzięki postawie wielu dzielnych funkcjonariuszy byłej Policji Państwowej ocalono rzesze istnień ludzkich od śmierci z rąk Niemców.

Więcej

W Policji Polskiej w okresie okupacji niemieckiej potocznie zwanej "granatową" - utworzonej decyzją generalnego gubernatora Hansa Franka 17 grudnia 1939 roku – obowiązywał zakaz używania i noszenia na mundurach wszelkich polskich symboli narodowych. Mimo to orzełek na policyjnych guzikach przetrwał prawie do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego.

Więcej

Policja drogowa jako wydzielona część Policji Państwowej została ostatecznie utworzona dopiero w 1937 roku. Lepiej pod tym względem było z policją wodną (rzeczną), która powstała już w 1925 roku.

Więcej

W tym roku obchodzimy 70 rocznicę zbrodni jaką popełniono na polskich policjantach wiosną 1940 roku w różnych miejscach ZSRR oraz 10 rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

Więcej

Ponad 6.300 polskich policjantów z kilkunastu tysięcy zatrzymanych przez Rosjan po 17 września 1939 roku zostało osadzonych w Ostaszkowie, a następnie w kwietniu i maju 1940 roku zabijano ich strzałem w tył głowy w siedzibie NKWD w Kalininie (obecnie Twerze) i wywożono do Miednoje, gdzie grzebano w zbiorowych dołach. Los pozostałych ok. 8.000 był podobny i spoczywają oni do dziś, w miejscach jeszcze nieodkrytych.

Więcej

W przedwojennej Polsce mieliśmy 3 szkoły dla szeregowych w Żyrardowie, Mostach Wielkich i Sosnowcu oraz Szkołę dla oficerów w Warszawie.

Więcej

Formalnie Policja Państwowa została powołana do życia ustawą sejmową 24 lipca 1919 roku. Do tego czasu na terenie kraju przez blisko 4 lata funkcjonowały lokalne organizacje porządkowe. Były to: Straż Obywatelska, Milicja Ludowa, Policja Komunalna, Milicja Miejska oraz Lubelska Żandarmeria Krajowa.

Więcej

W dwudziestoleciu międzywojennym a ściślej od 1919 – 1939 roku, na czele Policji Państwowej stało kolejno 6 Komendantów Głównych. Policja województwa Śląskiego w latach 1922 – 1939 miała 4 Głównych Komendantów Policji.

Wybierz Strony