Aktualności

18.10.2010

18.X.2010 – Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, dowódcy Sił Zbrojnych RP, zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy, uczestniczyli w uroczystości wręczenia sztandaru Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

+
14.10.2010

Uroczysty charakter miało otwarcie wspólnego projektu Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W.Witosa i mazowieckiej policji „Młodzieżowe patrole obywatelskie”. Projekt otworzył Prezes PUL Paweł Kaczyński, któremu towarzyszyli przedstawiciele partnerów projektu Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Tomasz Kowalczyk oraz Komendant Powiatowy Policji w Gostynine mł.insp. Piotr Leonarcik.

+
17.09.2010

W Warszawie odbyły się uroczyste obchody 71 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

+
17.09.2010

W dniu 17 IX br. w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji w Warszawie, odznaczono kilkunastu zasłużonych członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 R medalami „Pro Memoria”.

+
02.09.2010

W dniu 2 IX br. w związku z obchodzoną w tym roku 70 rocznicą zbrodni dokonanej przez NKWD wiosną 1940 roku na funkcjonariuszach Policji Państwowej, Policji woj. Śląskiego, Żandarmerii, Służby Więziennej, Straży Granicznej, KOP i innych formacji mundurowych II RP oraz 10 rocznicy otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, odbyły się na miejscu uroczystości państwowe.

+
24.07.2010

W dniu 24 VII br. w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji.

+