Aktualności

23.07.2010

W dniu 23 VII br. w Grajewie miała miejsce uroczystość posadzenia 3 „Dębów Pamięci” przy Komendzie Powiatowej Policji.

+
22.07.2010

W dniu 22 VII br. w Węgrowie miała miejsce uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji.

+
15.07.2010

W dniu 15 VII br. pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie, miało miejsce uroczyste wręczenie sztandarów dwóm organizacjom: Warszawskiemu Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 R oraz Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych.

+
10.04.2010

W dniu 10 IV w godzinach porannych wstrząsnęła nami wiadomość o rozbiciu się polskiego samolotu rządowego TU-154 pod Smoleńskiem w Rosji, gdzie na uroczystości katyńskie udawał się prezydent RP Lech Kaczyński. W katastrofie zginęli wszyscy – 96 osób.

+
09.04.2010

W dniu 9 IV br. w Sali Generalskiej KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Allenowi Paulowi autorowi książki „Katyń – stalinowska masakra i tryumf prawdy”, Honorowego Medalionu Pamięci „Pieta Miednoje 1940”, wyróżnienia nadawanego przez Kapitułę Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 R.

+
05.03.2010

W dniu 5 marca br. w 70 rocznicę podpisania przez J. Stalina tragicznej w skutkach decyzji przedłożonej na wniosek Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrznych ZSRR Ł. Berii, odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, konferencja naukowa pt. „Policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej”.

+