Aktualności

13.03.2011

13 marca br. w hali Expo w Warszawie, na VII Targach Rowerowych miała swoją ekspozycję Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu.

+
10.03.2011

W dniu 10 marca br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, odbyła się prelekcja oraz otwarto wystawę z okazji 71 rocznicy zbrodni katyńskiej.

+
04.03.2011

W dniu 4 marca br. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, odbyła się uroczystość nadania Panu Aleksandrowi Załęskiemu „Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940”.

+
13.01.2011

Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wraz z Domem Maklerski IDMSA oraz Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiły ogólnopolski otwarty konkurs na medal - małą formę rzeźbiarską „Wdowom Katyńskim”. Na bazie najwyżej ocenionego projektu zostaną przygotowane medale, które przekazane będą Wdowom po ofiarach zbrodni w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 roku. Konkurs honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

+
07.01.2011

W dniu 7 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

+