Aktualności

15.04.2019

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia br., odbyły się tradycyjnie uroczystości na Placu Apelowym Muzeum Katyńskiego z udziałem Rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawicieli władz, duchowieństwa, wojska, młodzieży.

+
11.04.2019

Tegoroczne uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się 11 kwietnia br., już tradycyjnie, przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Uroczystość odbywała się według ceremoniału policyjnego i miała bardzo uroczysty i podniosły charakter.

+
04.04.2019

3 kwietnia br., w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 5-tej rocznicy posadzenia Dębu Pamięci, poświęconego aspirantowi Policji Państwowej, zamordowanemu w Twerze, Stefanowi Zawadzkiemu – urodzonemu w pobliskich Skarżycach, absolwentowi szkoły.

+
19.03.2019

Właśnie ukazała się książka „Policja Państwowa regionu krośnieńskiego okręgu lwowskiego, której autorem jest członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – pan Adam Pietrzkiewicz.

+