Wydarzenia

 • 7Warszawa

  Strzelanie Izbowe

  Celem utrzymania sprawności strzeleckiej korpusu P. P. na należytym poziomie, p. komendant główny ustalił dla wszystkich komend wojewódzkich P.P na należytym poziomie, p komendant wojewódzkich P.P. i komendy P. P. m. st. Warszawy stałą dotację amunicji do strzelania izbowego w ilości przeciętnie po 100 szt. spłonek i 100 szt. kulek rocznie na jednego szeregowego P. P.

 • 2Warszawa

  Letnie pokrowce na czapki

  Rozkazem Nr 489 wprowadzone zostało noszenie przez oficerów i szeregowych P.P. w okresie letnim w czasie od 15 maja do 30 września, czapek z białym pokrowcem.

 • 2Warszawa

  ROZKAZ Nr. 613., ROZKAZ Nr. 611.

  ZYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 • 1Rzeszów

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY

  Ś. P. przod. Lewandowski Feliks

 • 1Warszawa

  ROZKAZ Nr. 609.

  ŻOŁNIERZE POLICJI

 • 1Łódź

  Serdeczna a objektywna ocena pracy policjanta.

  W numerze 23 "Gazetki szkolnej" uczennic gim. Miklaszewskiej w Łodzi znajduje się między innemi artykuł, poświęcony ocenie pracy policjantów. Autorka, Zofia Torwińska, uczennica 7 kl., w serdecznych a prostych słowach opisuje ciężką powszednią służbę policjanta, tak, jak ją widziała i zrozumiała. oddajemy jednak głos autorce, której artykuł w wyjątkach cytujemy:

 • 2Warszawa

  Powołanie na nowy kurs w Mostach Wielkich

  Powołanie na nowy kurs w Mostach Wielkich

  W dniu 10 VII 1934 r. zostanie otwarty I turnus VIII kursu w Normalnej Szkole fachowej dla szeregowych w Mostach Wielkich, obliczony na 250 uczniów.

Czy wiesz, że...

 • We wrześniu 1931 roku w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy przechodziło szkolenie pierwszych pięciu pilotów policji państwowej. Byli to : post. Muszer, post .Kwiatkowski, post. Jeziorowski, post. Skiermański , post. Bigus .Szkolono ich na samolotach Bartel M4S2,Hanriot XIX oraz Potez XV. kierownikiem referatu lotniczego Komendy Głównej Policji Państwowej był W.Willmann. / na podstawie artykułu w Gazecie „Na posterunku” nr 38 z dnia 19 września 1931 r./

Z życia Stowarzyszenia